Kraavi 10, 11215, Tallinn kraavikroll@kraavila.edu.ee 6559 664

Rühmad

Sipsikud


2023/24 õ/a käivad Sipsikute rühmas 6-7 aastased lapsed. Õppekeel on eesti keel. Rühm asub Pihlaka majas. 

Sipsikute rühm on avatud tööpäevadel kella 8.00-18.00. Hommikul 7.00-8.00 on valverühm Lepatriinud. Õhtul 18.00-19.00 on valverühm Kraavi maja Lotte rühmas. 
 
Õpetaja:
MARIA
Assistent:
KERSTI
Õpetaja abi
MAARJA

Muusikaõpetaja
VELVE tel: 655 9664
Liikumisõpetaja
Annely tel: 655 9664

Rühma telefon 53071021
Kirjalikult saab rühmaga suhelda läbi ELIIS.ee keskkonna. 

Hoolekogu liikmed:
Maarja-Liisa Vaher
maarjaliisa.vaher@gmail.com
Ülle Luht
ylleluht@hotmail.com

PÄEVAKAVA:

07.00 - 08.30 Laste vastuvõtmine, mängimine, individuaalne töö
08.30 - 09.00 Hommikuring, ettevalmistused söögiks
09.00 - 09.20 Hommikusöök
09.20 - 09.30 Mängimine, ettevalmistused õppetegevusteks
09.30 - 10.40 Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused
10.40 - 11.00 Valmistume minema õue
11.00 - 12.15 Mängime õues
12.15 - 12.30 Tuleme tuppa ja valmistume lõunasöögiks
12.30 - 13.00 Lõunasöök
13.00 - 15.00 Ettevalmistused uinakuks, lõunauinak
15.00 - 16.00 Riietumine, mängimine, individuaalne töö, huviringid
16.00 - 16.20 Õhtuoode
16.20 - 19.00 Mängimine, individuaalne töö, õuesviibimine, kojuminek


Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused nädala lõikes:

Esmaspäev:
Lõimitud õppetegevused
Muusika 11.05

Teisipäev:
Liikumine 9.30 (võimlas)
Lõimitud õppetegevused

Kolmapäev:
Lõimitud õppetegevused
Muusika 12.00

Neljapäev:
Lõimitud õppetegevused
Liikumine 11.20 (õues)

Reede:
Lõimitud õppetegevused


RÜHMA EESMÄRGID ÕPPEAASTAL 2023/2024 õ/a

Õppeaasta üldteema: "Ühel meelel, samas keeles, õpime ja mängime"
 
  • Laps väärtustab eesti keelt ja rahvakultuuri traditsioone,  tunneb huvi teist päritolu rühmakaaslaste keele ja kultuuri vastu.
  • Laps osaleb aktiivselt tegevustes, märkab ümbritsevat keskkonda, oskab ennast loovalt väljendada.
  • Muukeelne laps  saab hakkama igapäevase suhtlusega eesti keeles. 

Sipsiku rühma eesmärgid:
  • Sipsikud käivad õppekäikudel, et vaadelda loodust ja õppida loodushoidu.
  • Sipsikud peavad oluliseks laste tervise hoidmist ja edendamist, lapsele turvatunde ja eduelamuste pakkumist ning Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamist.
  • Sipsikud õpivad teistega arvestamise oskust - lepetest kinnipidamist nii mängus kui ka igapäevaelus.
  • Sipsikud kasutavad uute teadmiste saamiseks digivahendeid.

Õppe-ja kasvatustöö põhimõtted:

1) lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
2) lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
3) lapse loovuse toetamine;
4) mängu kaudu õppimine;
5) humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
6) lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
7) lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;
8) üldõpetusliku tööviisi rakendamine;
9) kodu ja lasteasutuse koostöö;
10) eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.


7.aastase lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel leiad siit

HEAD TAVAD RÜHMAS

1. RÄÄGIN VAIKSE HÄÄLEGA,
    SIIS ON PAREM KUULATA. 
2. MÄNGIN RAHULIKULT TOAS,
    ÕUES SAAN MA JOOKSULOA.
3. OLEN SÕBRALIK JA KRAPS,
    SIIS ON SÕBRAKS IGA LAPS.
4. LÕPPES MÄNG, MA POLE LOHE-
    PANEN ASJAD ÄRA KOHE.
5. TASA! KÄES ON UNETUKK-
    NÜÜD MA OLEN VAIT KUI SUKK.
6. TEAN, ET MÄNGUASJU MA
    AINULT ÜHE TUUA SAAN.

Viimased uudised ja teated

Kõik uudised
07.06.2024

Töövarju päev

Rahumäe Põhikoolis oli 6.juunil töövarjupäev, mis tähendab, et õpilased suundusid üle linna, erinevatele töökohtadele töövarjudeks.
Loe pikemalt
arrow
03.06.2024

Lasteaia sünnipäev

1.juunil sai lasteaed Kraavikrõll 74.aastaseks. Sel puhul toimus 3.juunil sünnipäevapidu. 
Loe pikemalt
arrow
29.05.2024

Põnevad külalised

Esmaspäeval, 27.mail,  käis oma lemmikloomadega lastel külas meie armas jalgpallitreener Kristina.
Loe pikemalt
arrow