Kraavi 10, 11215, Tallinn kraavikroll@kraavila.edu.ee 6559 664
hariduseamet

Tallinna lasteaed Kraavikrõll

Viimased uudised ja teated

Kõik uudised
12.12.2023

Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine

Tallinna Linnavalitsuse MÄÄRUS 06.12.2023 nr 31
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määruse nr 17 „Tallinna linna koolieelsete
munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“ § 3 lg 2 alusel.
Loe pikemalt
arrow
01.12.2023

Kohatasu 2024

Tallinn jätkab ka uuel, 2024 aastal, peredele munitsipaallasteaia kohatasu tõusu kompenseerimist – toetust või vabastust saavad vanemad juhul, kui laps ja tema vähemalt üks vanem on alates 31. detsembrist 2022 ja sealt edasi katkematult Tallinna elanik.
Loe pikemalt
arrow
01.11.2023

Leia meid Facebookist "Lasteaed Kraavikrõll"

Loe pikemalt
arrow

Viimased galeriipildid

Meie koostööpartnerid ja programmid

health
kiusamine
help
hitsa
kik
eco
toyota