Kraavi 10, 11215, Tallinn kraavikroll@kraavila.edu.ee 6559 664

Rühmad

Lepatriinud


2023/24 õ/a käivad Lepatriinu rühmas lapsed vanuses 2-7aastat. Rühma õppekeel on eesti keel. Rühm asub Pihlaka majas. 

Lepatriinu rühm on avatud tööpäevadel 08.00-18.00. Valverühm on Lepatriinude rühmaruumis 07.00-08.00. Õhtul 18.00-19.00 on võimalik kasutada valverühma Kraavi maja Lotte rühmas. 

Õpetaja 
Tatjana
 
Assistent
Reili

Õpetaja abi
Galina 

Muusikaõpetaja
Tatjana  

Liikumisõpetaja
Annely

Rühma telefon 53071196
Kirjalikult on rühmaga võimalik ühendust võtta läbi ELIIS.ee keskkonna. 

Hoolekogu liige:
Silja Hiielaid
siljahiielaid@gmail.com
Tatjana Sharapova
tatianasharapova@hot.ee


LEPATRIINU RÜHMA PÄEVAKAVA
07.00-08.45 KOGUNEMINE, MÄNGUD, HOMMIKURING
08.45-09.15 HOMMIKUSÖÖK
09.30-10.30 PLANEERITUD ÕPPETEGEVUSED
10.45-12.00 ÕUESVIIBIMINE
12.15-12.45 LÕUNASÖÖK
13.00-15.00 PUHKEAEG
15.00-15.45 VIRGUMINE, VABA TEGEVUS
15.45-16.15 ÕHTUOODE
16.15-19.00 INDIVIDUAALNE TÖÖ, MÄNGUD TOAS JA ÕUES
   
NÄDALA ÕPPETEGEVUSTE KAVA:

ESMASPÄEV
1. MINA JA KESKKOND
2. KEEL JA KÕNE
3. KUNST
4. LIIKUMINE

TEISIPÄEV
1. KEEL JA KÕNE
2. MATEMAATIKA
3. MUUSIKA

KOLMAPÄEV
1.MINA JA KESKKOND
2. KUNST
3. LIIKUMINE

NELJAPÄEV
1. KEEL JA KÕNE
2. MUUSIKA

REEDE
1. KEEL JA KÕNE
2. KUNSTÕppeaasta 2023/2024 üldteema: „Ühel meelel, samas keeles, õpime ja mängime“
 • Laps väärtustab eesti keelt ja rahvakultuuri traditsioone,  tunneb huvi teist päritolu rühmakaaslaste keele ja kultuuri vastu.
 • Laps osaleb aktiivselt tegevustes, märkab ümbritsevat keskkonda, oskab ennast loovalt väljendada.
 • Muukeelne laps  saab hakkama igapäevase suhtlusega eesti keeles.

Eesmärkide täitmist toetavad tegevused:
 • Korraldame õppe-ja kasvatustööd lähtudes keele- ja kultuuri teema-aasta tegevustest ja sündmustest
 • Kujundame laste tervise- ja keskkonnateadlikkust läbi aktiivõppe
 • Kasutame õppetegevustes digivahendeid
 • Toetame muukeelsete laste eesti keele õpet läbi eesti keele lisaõppe

LEPATRIINU RÜHMA EESMÄRGID
 • Väärtustades keelt ja kultuuri, kujundame lapse väärtushinnanguid ja sotsiaalseid oskusi
 • Laps omandab teadmisi ja kogemusi osaledes aktiivselt igapäevategevustes
 • Laps arvestab teistega ning suhtub kaaslastesse sallivalt ning sõbralikul
 • Muukeelne laps saab hakkama igapäevase suhtlusega eesti keeles

Õppe-ja kasvatustöö põhimõtted:

1) lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
2) lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
3) lapse loovuse toetamine;
4) mängu kaudu õppimine;
5) humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
6) lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
7) lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;
8) üldõpetusliku tööviisi rakendamine;
9) kodu ja lasteasutuse koostöö;
10) eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.


Laste arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel:
3.a lapse eeldatavad tulemused leiad siit
4.a.lapse eeldatavad tulemused leiad siit
5.a lapse eeldatavad tulemused leiad siit
6.aastase lapse eeldatavad tulemused leiad siit
7.a. lapse eeldatavad tulemused leiad siit

Viimased uudised ja teated

Kõik uudised
07.06.2024

Töövarju päev

Rahumäe Põhikoolis oli 6.juunil töövarjupäev, mis tähendab, et õpilased suundusid üle linna, erinevatele töökohtadele töövarjudeks.
Loe pikemalt
arrow
03.06.2024

Lasteaia sünnipäev

1.juunil sai lasteaed Kraavikrõll 74.aastaseks. Sel puhul toimus 3.juunil sünnipäevapidu. 
Loe pikemalt
arrow
29.05.2024

Põnevad külalised

Esmaspäeval, 27.mail,  käis oma lemmikloomadega lastel külas meie armas jalgpallitreener Kristina.
Loe pikemalt
arrow