Kraavi 10, 11215, Tallinn kraavikroll@kraavila.edu.ee 6559 664

Rühmad

Puhhid


2023/24 õ/a käivad Puhhide rühmas 5-6 aastased lapsed. Rühm on sobitusrühm. Õppekeel on eesti keel. Rühm asub Pihlaka majas. 

Puhhide rühm on avatud tööpäevadel 8.00-18.00
Valverühm on hommikul 07.00 - 08.00 Lepatriinude rühm. Õhtul 18.00 - 19.00 on valverühm Kraavi maja Lottede rühmas. 

Õpetaja
SIGNE 
Assistent
SVETLANA 
Õpetaja abi
RAILE

Muusikaõpetaja
VELVE 
Tel: 6559664

Liikumisõpetaja
ANNELY
Tel: 6559664

Rühma telefon: 53071766
Kirjalikult saab rühmaga suhelda läbi ELIIS.ee keskkonna. 

Hoolekogu liige:
LIISA ABEL
liispeth@hotmail.com
Evelina Roosipõld
e.roosipold@gmail.com
Liljan Männiste
liljan.manniste@gmail.com

PÄEVAKAVA     

08.00 – 09.00     kogunemine
09.00 – 09.30     hommikusöök
09.30 – 10.30     planeeritud õppe- ja kasvatustegevused
10.30 – 12.00     ettevalmistused õueminekuks, vaba ja planeeritud mäng õues
12.30 – 13.00     lõunasöök
13.00 – 15.00     ettevalmistused lõunauinakuks ja lõunauinak
15.00 – 16.00     vaba mäng
16.00 – 16.30    õhtuoode
16.30 – 18.00    individuaalne tegevus, vaba mäng toas või õues


Puhhide nädalakava 2023/24 õ.a:

Esmaspäev:        
Mina ja keskkond
Keel ja kõne 
Muusika 10.30

Teisipäev:     
Keel ja kõne   
Kunst
Liikumine 11.40 õues  

Kolmapäev:     
Keel ja kõne   
Kunst     
Muusika 10.30

Neljapäev:     
Matemaatika
Keel ja kõne     
Liikumine 10.40 võimlas

Reede:      
Mina ja keskkond
Keel ja kõne 
Kunst


Õppeaasta 2023/2024 üldteema: "Ühel meelel, samas keeles, õpime ja mängime"
  • Laps väärtustab eesti keelt ja rahvakultuuri traditsioone,  tunneb huvi teist päritolu rühmakaaslaste keele ja kultuuri vastu.
  • Laps osaleb aktiivselt tegevustes, märkab ümbritsevat keskkonda, oskab ennast loovalt väljendada.
  • Muukeelne laps  saab hakkama igapäevase suhtlusega eesti keeles. 

Puhhi rühma eesmärgid:

1.Laps on rõõmus, terve ja aktiivne. Suhtleb sõbralikult, on tähelepanelik ja abivalmis end ümbritsevate kaaslaste suhtes.
2.Laps omandab teadmisi ja kogemusi osaledes aktiivselt igapäevategevustes kaaslaste ja ümbritseva keskkonnaga arvestades. 

Õppe-ja kasvatustegevuse põhimõtted:

1) lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
2) lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
3) lapse loovuse toetamine;
4) mängu kaudu õppimine;
5) humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
6) lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
7) lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;
8) üldõpetusliku tööviisi rakendamine;
9) kodu ja lasteasutuse koostöö;
10) eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.​


6.aastase lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel leiad siit

HEAD TAVAD RÜHMAS

1. Räägin vaikse häälega, siis on parem kuulata.
2. Mängin rahulikult toas, õues saan ma jooksuloa.
3. Olen sõbralik ja kraps, siis on sõbraks iga laps.
4. Lõppes mäng, ma pole lohe, panen asjad ära kohe.
5. Kui on käes meil unetukk - siis ma olen vait kui sukk.
6. Tean, et mänguasja ma, ainult ühe tuua saan.

Viimased uudised ja teated

Kõik uudised
07.06.2024

Töövarju päev

Rahumäe Põhikoolis oli 6.juunil töövarjupäev, mis tähendab, et õpilased suundusid üle linna, erinevatele töökohtadele töövarjudeks.
Loe pikemalt
arrow
03.06.2024

Lasteaia sünnipäev

1.juunil sai lasteaed Kraavikrõll 74.aastaseks. Sel puhul toimus 3.juunil sünnipäevapidu. 
Loe pikemalt
arrow
29.05.2024

Põnevad külalised

Esmaspäeval, 27.mail,  käis oma lemmikloomadega lastel külas meie armas jalgpallitreener Kristina.
Loe pikemalt
arrow