Kraavi 10, 11215, Tallinn kraavikroll@kraavila.edu.ee 6559 664

Lapsevanemale

Lasteaeda vastuvõtt ja väljaarvamine


Last saab registreerida lasteaia järjekorda läbi haridusameti iseteeninduskeskkonna https://info.haridus.ee/lasteaiakoht
või täites avalduse blanketi ja saates selle lasteaia meilile. Avalduse leiad siit

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõttu ja sealt väljaarvamist reguleerib järgmine õigusakt. Leiad siit

Tallinna Linnavalitsuse 12. aprilli 2017  otsuse alusel muudeti Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määruse nr 18 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra“ § 7 lõiget 1  lausega, „Lasteasutuses lapse vanusele sobivas rühmas vaba koha olemasolul võetakse esimesena vastu laps, kellega samas elukohas elav sama pere teine laps käib samas lasteasutuses.“;

Määruse muudatus võimaldab eelisjärjekorras anda lasteaiakoht pere teisele lapsele siis, kui asjaomases vanuserühmas on vaba koht ning lapsevanem on esitanud lasteasutuse direktorile kirjaliku avalduse lasteaiakoha saamiseks samas lasteasutuses, kus käib sama pere teine laps.

Seega saavad esimesed lasteaiakoha pakkumised ühe pere lapsed, kes on vastavas vanuses. Eraldi järjekorda õdedele-vendadele ei moodustata, järjekord on ühtne taotluse esitamise järgi.

Tasandusrühma komplekteerimine toimub nõustamiskomisjoni ja erialaspetsialistide otsuste alusel. Nõustamiskomisjoni töö kohta leiad  teavet siit

Rühmade komplekteerimine toimub ajavahemikul 1. maist kuni 15. augustini.
Lahtiste uste päeva  korraldab lasteaed uutele vanematele juunikuus.


Lasteaeda koha saanud vanematel palume täita lasteaeda vastuvõtu avalduse, mille blanketi leiad siit

Lasteaiast lahkumine:
Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem lasteaia direktorile avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg. Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani. Lahkumisavalduse blanketi leiad siit

Viimased uudised ja teated

Kõik uudised
07.06.2024

Töövarju päev

Rahumäe Põhikoolis oli 6.juunil töövarjupäev, mis tähendab, et õpilased suundusid üle linna, erinevatele töökohtadele töövarjudeks.
Loe pikemalt
arrow
03.06.2024

Lasteaia sünnipäev

1.juunil sai lasteaed Kraavikrõll 74.aastaseks. Sel puhul toimus 3.juunil sünnipäevapidu. 
Loe pikemalt
arrow
29.05.2024

Põnevad külalised

Esmaspäeval, 27.mail,  käis oma lemmikloomadega lastel külas meie armas jalgpallitreener Kristina.
Loe pikemalt
arrow