Kraavi 10, 11215, Tallinn kraavikroll@kraavila.edu.ee 6559 664

Lasteaiast

Projektid ja koostööpartnerid

 

Lasteaia koostööpartnerid:


Osalemine projektides:

2024.a. jaanuar-märts  osaleme Tallinna linna keelerände projektis. Meie lasteaeda tuli 2 kuuks eesti keelt praktiseerima keelrändaja
Tallinna Ojakese lasteaiast. 

2023.a. kevadel taotlesime SA KIK toetust projektile "Kraavikrõll uurib ja avastab 4". meie taotlus rahuldati. Nii saavad 2023/2024.õ.a. kahe koolieelikute rühma lapsed osaled akumbki kahes õppeprogrammis. 

2022/2023 õ.a. osalesid rühmas Suukooli projektis ja Männiku raamatukogu projektis "Lugemisisu". 

Ka 2022.a. detsembris viisime läbi heategevusprojekti, kus lapsed valmistasid jõulukaarte ja ingleid ning küpsetasid piparkooke Nõmme Sotsiaalmaja elanikele ning Nõmmel sotsiaalabi saavatele üksikutel vanuritele. 

2022.a. alguses taotlesime toetust SA KIK projektile "Kraavikrõll õpib ja avastab 3". Meie toaotlus rahuldati ja läbi selle said 2 koolieelikute rühma kumbki osaleda 2022/2023 õ.a. kahes õppeprogrammis. Nõmme Loodusmaja programmis "Mäe all ja mäe peal" ning Loodusmuuseumi programmis "Aastaring metsas". 

2021.a. osalesid Lotted rahvusvahelkises projektis "Say Hello to the World". Koostööd tehti Sloveeniast pärit lasteaiarühmaga. 

2021.a. detsembris toimus heategevusprojekt, mille käigus lapsed valmistasid Nõmme Sotsiaalmaja elanikele ja Nõmmel üksinda elavatele ning sotsiaalabi saavatele vanuritele jõulukaarte ja küpsetasid piparkooke. 

2021.a. novembris ja detsembris viisime läbi heategevusprojekti "Helkuri patrull". Projekti käigus jagasime Nõmme ja Männiku elanikele laiali 530 helkurit. 

2021.a. taotlesime vahendeid õppeaia rajamiseks Tallinna Keskkonnaameti poolt pakutavas projektis. Meie taotlus rahuldati ja saime soetada kõik vajamineva 2 väikse õppeaia rajamiseks. 

2021.a. esitasime taotluse HARNO Progetiigri projektis. Meie taotlus rahuldati ja selle abil soetasime lasteaeda 4 maastikurobotid, 2 Robotigu ja 2 Makeblock mTiny avastajakomplekti. 

2020.a. detsembris korraldasime kaks heategevusprojekti - annetusüritus Toidupangale ja jõulukaartide meisterdamine ja piparkookide küpestamise Nõmme Sotsiaalmaja elanikele ja abisaajatele. 
2020.a. sügisel osalesid Sipsiku ja Tiigrite rühma lapsed Männiku Raamatukogu projektis "Tule, loe oma lood rongiks". 

2019.a. sügisel osalesid Männiku raamatukogu projektis "Kiri Eestist" Tiigrid, Lepatriinud ja Krõllid. 
2019/2020 osalesid Suukooli projektis "Suukool võitleb suukollidega" Lepatriinu rühm.  
2019.a. sügisel osalesid 4-7 a lapsed keskkonnaprojektis "Prügihunt".

2018.a. sügisel osalesime rahvusvahelises alushariduse ja laste heaolu uuringus IELS. Uuringut korraldas Eestis Haridus- ja Teadusministeerium koostöös SA Innove ja Tallinna Ülikooliga. IELS uuring on algatatud Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) poolt.IELS uuring sisaldab kolme tegevust:
5-aastased lapsed osalesid uuringus lahendades tahvelarvutil lõbusaid ja mängulisi ülesandeid;
Lapsevanemad vastasid küsimustikule, milles küsiti vanemate hinnanguid laste sotsiaalsetele ja emotsionaalsetele oskustele ning lapse kodukeskkonna kohta
Lapsi kõige paremini tundvad lasteaiaõpetajad vastasid samuti küsimustikule, milles küsiti nende hinnanguid laste sotsiaalsetele ja emotsionaalsetele oskustele. 
Kokkuvõtte uuringu tulemustest leiad siit
Põhikokkuvõtte avaldatakse 2020.a. esimesel poolel. 

2018.a. toetas SA KIK meie projekti "Kraavikrõll avastab ümbritsevat maailma 4" 990 euroga, tänu millele sõitsid Puhhi rühma lapsed Harmi mõisaparki MTÜ Loodusmaa programmile "Avastades meeli", Sipsiku, Vembu-Tembu ja Õnneseente rühma lapsed osalesid Lahemaa Loodushariduse Keskuse programmis "Koda" ja Krõllide ning Lepatriinu rühmade lapsed käisid Nõmme Loodusmajas loomateemalisel programmil. 

2017.a. toetas SA KIK meie projekti "Kraavikrõll avastab ümbritsevat maailma 3" 655 euroga, tänu millele saavad lasteaia 5-6 aastased lapsed käia õppekäikudel Saula Siniallikatel. Sügisel 2017.a. läbis õppeprogrammi "Salasilmad võlumetsas" Puhhid rühm, kevadel 2018 läheb samale õppekäigule Sipsikute rühm. Õppekäike viib läbi MTÜ Loodusmaa.

2017.a. novembris käis õppekäigul Eesti Pandipakendisse Sipelgate rühm. Õppekäik sai teoks läbi Tallinna Haridusameti ja Lehola Keskkonnahariduskeskuse ühisprojekti, mida toetab samuti SA KIK.

Liitusime sügisel 2016 Rohelise Kooli programmiga, mille kohta saad lähemalt lugeda siit

HITSA korraldas 2016.a. kevadel taotlusvooru elektrooniliste õppevahendite ostu toetamiseks. Saime rahastuse ja nii on nüüd lasteaias olemas 12 BeeBot robotit ja 6 matti, millega saab lasteaias toimuvat õppetööd põnevamaks ja kaasaegsemaks muuta.

SA KIK 2016.a. taotlusvoorus saime rahastuse projektile "Kraavikrõll avastab ümbritsevat maailma 2" lastele õppekäikude läbiviimiseks 2016/2017 õppeaastal. Sügisel toimub 2 õppereisi MTÜ Loodusmaa korraldatavale programmile "Salasilmad võlumetsas" Saula Siniallikatel, talvel toimub retk talvisesse metsa ja kevadel tiigi äärde Muraste Looduskoolis. Programmides osalevad lasteaia vanemate rühmade lapsed.

Lasteaed Kraavikrõll oli veebruarist kuni maini 2015. kaasatud Tartu Ülikooli poolt läbiviidavasse projekti „Vahendite loomine ja kohandamine eelkooliealiste laste arengu hindamiseks“. Projekti raames soovivad teadlased välja selgitada, kuidas usaldusväärselt hinnata 1-7-aastaste laste üldist arengut, 2-4-aastaste laste kõnet, suhtlemis- ja sotsiaalseid oskusi.
Uuringuid käisid lasteaias läbi viimas Tartu Ülikooli arengupsühholoogia ja eripedagoogika osakonna magistriõppe üliõpilased.
Projekti tulemusel valmivad korrektsed ja Eesti kultuuri- ning keelekonteksti sobivad vahendid, mida edaspidi saavad laste arengu hindamisel kasutada õpetajad ja tugispetsialistid, et juba konkreetsete laste õpetamist kavandada ja/või täiendavat toetust pakkuda.

2015.a. talvel ja kevadel toimusid õppekäigud lasteaia 5-7.a. lastele loodusesse SA KIK projekti "Kraavikrõll avastab ümbritsevat maailma" raames. Väljasõidud toimusid: 18.veebruaril sügisel kooli minevatele lastele Muraste looduskooli - läbima programmi "Talv metsas". 20.aprillil sõitsid Muraste looduskooli õppeprogrammi "Avastusretk looduse igapäevaellu" läbima Puhhide rühma lapsed. 22.mail toimus kooliminejatele õppereis Aegna saarele -programm  "Elurikkus Aegna saarel. Mänguline piraadiprogramm".

Aastast 2009 Avastustee

"Kiusamisest vaba lasteaed" alates mai 2013 a. Sipelgate rühmas. 2015.a. esimeses pooles liitus projektiga ka Tiigite rühm.

Märka ja aita!“ on heategevusprogramm, mille eesmärgiks on toetada Tallinna lasteaedade lapsi ja koolide õpilasi, kelle pered on sattunud tõsistesse raskustesse ning kes vajavad materiaalset abi normaalseks osalemiseks õppetöös. Programmi asutasid 2009. aastal Tallinna Alushariduse Juhtide Ühendus, Tallinna Koolijuhtide Ühendus ja Tallinna Haridusamet. Meeskonnaga ühines ka Tallinna Haridustöötajate Ametiühingu Liit. Kogu tegevus toimub vabatahtlikkuse põhimõttel. Oodatud on iga panus.
Annetada saab Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse (TAHJÜ) erikontole SEB EE101010220109320011
Märka ja aita – see on imeline!

Comeniuse projekt : Elukestva õppe programm "Don't Throw Toy Away, Recycling with Play"  01.08.2012- 31.07.2014
Pilte saad vaadata :

Esimene kohtumine Türgis Ankaras külastades Ata Anaokulu lasteaeda 18.- 22. nov 2012 aTeine kohtumine Itaalias, Palermos külastades Istituto Jean Piaget lasteaeda 25.03- 29.03.2013 a

Kolmas kohtumine toimus Kreekas, Mytilenes, 20.05-22.05.2013. Eesti , ehk siis meie lasteaed, seal kohtumisel ei osalenud.
Neljas kohtumine toimus Eestis, Kraavikrõlli lasteaias, 17.06- 22.06.2013 a.

Viies kohtumine Leedus külastades Siauliais Zigoleis i lasteaeda 17.-21 sept 2013 Leedus1, Leedus2, Leedus3, Leedus3, Leedus4, Leedus5
Kuues kohtumine toimus Bulgaarias, Veliko Turnovo's, Kindergarten "Sonya" 18.-21. märts 2014 Bulgaarias1, Bulgaarias2, Bulgaarias3
Seitsmes kohtumine toimus Ungaris, Oroshazas , 12- 16. mai 2014 Ungaris1, Ungaris2, Ungaris3, Ungaris4

Nõmme sõnumites ilmunud artikkel projekti kohta
Kraavikrõlli lapsed meisterdavad vanadest mänguasjadest uusi
13.06.2013
Autor: Liliann Provornikov, Kraavikrõlli lasteaia vanemõpetaja
Leiad siit


Lõppenud projektid
Comeniuse Projektis aastatel 2006 - 2008.
Comeniuse Projekt  aastatel 2012-2014 lõpparuanne . Projekti raamat siit
KIKi projekt "Õpime üheskoos loodusega elama" .docx 2012-2013 a 

Viimased uudised ja teated

Kõik uudised
07.06.2024

Töövarju päev

Rahumäe Põhikoolis oli 6.juunil töövarjupäev, mis tähendab, et õpilased suundusid üle linna, erinevatele töökohtadele töövarjudeks.
Loe pikemalt
arrow
03.06.2024

Lasteaia sünnipäev

1.juunil sai lasteaed Kraavikrõll 74.aastaseks. Sel puhul toimus 3.juunil sünnipäevapidu. 
Loe pikemalt
arrow
29.05.2024

Põnevad külalised

Esmaspäeval, 27.mail,  käis oma lemmikloomadega lastel külas meie armas jalgpallitreener Kristina.
Loe pikemalt
arrow