Kraavi 10, 11215, Tallinn kraavikroll@kraavila.edu.ee 6559 664

Rühmad

Tiigrid


2023/2024 õppeaastal käivad Tiigrite rühmas lapsed vanuses 4-5 a. Õppekeel on eesti keel. Rühm asub Kraavi majas. 

Tiigrite rühm on avatud  tööpäevadel  08.00 - 18.00
Valverühm asub kella 7.00 - 8.00 ja 18.00 - 19.00 Lottede rühmaruumis I korrusel. 

Õpetaja:           Anu
Assistent:        Siiri
Õpetaja abi:     Anastassia


Muusikaõpetaja       
Velve tel: 655 9664
Liikumisõpetaja       
Annely tel: 6559664

Kirjalikult saab rühmaga suhelda läbi ELIIS.ee keskkonna. 
Rühma telefon:   53071394

Hoolekogu liikmed:
Jane Orul
janeorul@gmail.com
Reelika Piirsalu
reelika.piirsalu@gmail.com


Tiigrite päevakava


07.00- 08-00 valverühm Lotte rühmaruumis
08.00-09.00   kogunemine, hommikuring
09.00-09.20   hommikusöök
09.30-10.45   planeeritud õppetegevused
10.45-12.15   tegevused ja mäng õues
12.15-12.30   riietumine, ettevalmistus lõunasöögiks
12.30-13.00   lõunasöök
13.00-15.00   puhkeaeg
15.00-16.00   vaba mäng, individuaalne tegevus
16.00-16.20   õhtuoode
16.20-18.00   mäng toas ja õues, huviringid, kojuminek
18.00 - 19.00 valverühm õues või Lotte rühmaruumis
 

Õppetegevuste kava:


E: Keel ja kõne, kunst, muusika 9.50
T: Mina ja keskkond, kunst, liikumine 11.10 õues
K: Keel ja kõne, matemaatika, muusika 9.50
N: Mina ja keskkond, keel ja kõne, liikumine 10.10 sees
R: Keel ja kõne, kunst


RÜHMA EESMÄRGID ÕPPEAASTAKS  2023/2024


Õppeaasta üldteema: „ÜHEL MEELEL, SAMAS KEELES, ÕPIME JA MÄNGIME"

Laps väärtustab eesti keelt ja rahvakultuuri traditsioone,  tunneb huvi teist päritolu rühmakaaslaste keele ja kultuuri vastu.
Laps osaleb aktiivselt tegevustes, märkab ümbritsevat keskkonda, oskab ennast loovalt väljendada.
Muukeelne laps  saab hakkama igapäevase suhtlusega eesti keeles. 
 


Tiigrite rühma eesmärgid:

 • Laps märkab inimesi ja ümbritsevat keskkonda läbi igapäevaste tegevuste, mängu, õppimise, digivõimaluste ja aktiivõppemeetodite;
 • Laps suudab reguleerida enda käitumist ja emotsioone, vajadusel korrigeerib seda, arvestab kaaslaste huvide ning arvamustega;
 • Laps tunneb rõõmu enda ja teiste õnnestumistest, tuleb toime ebaõnnestumisega;
 • Laps oskab edasi anda oma mõtteid, selgitada olukordi;
 • Laps arutleb omandatud teadmiste ja oskuste üle, seostab uusi teadmisi varasemate kogemustega;
 • Laps teab ja järgib rühmas kokku lepitud käitumisreegleid.


Õppe-ja kasvatustöö põhimõtted:


Tiigrite rühma õppe- ja kasvatustegevuse ning eesmärkide läbiviimist toetavad põhimõtted:
 • lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine (töö koos rühmaga, gruppides, paarides, individuaalselt);
 • lapse tervise hoidmine ja edendamine (sh hügieen, õues viibimine, õppekasvatustöö), liikumisvajaduse rahuldamine (sh õppekäigud tänavale, parki-metsa-rabasse, muuseumisse).
 • lapsele turvatunde ning eduelamuste tagamine (reeglitest kinnipidamine, motiveerimine ja tunnustamine - et laps oleks enesekindel, julge ja loov oma mõtete avaldamisel-elluviimisel);
 • laps õpib aktiivselt läbi (sh planeeritud) tegevuse ja mängu;
 • kodu ja lasteasutuse koostöö (tagasiside andmine, arenguvestlus, lastevanemate koosolek, õppekasvatustöö ja vaba tegevuse/mängu läbiviimist toetavate vahendite soetamine; ühisüritused);

5.a. lapse eeldatavad tulemused õppekava läbimisel leiad siit

TIIGRITE HEAD TAVAD:
Igal uuel hommikul, ütlen "Tere hommikust!"
Õhtul ennem pagemist, ütlen mina nägemist!
Olen sõbralik ja kraps, viisakas ja tubli laps.
Toas ma kõnnin - nii on hea. Õues saan ma jooksuloa.
Ühe mänguasja ma reedel kaasa võtta saan.
Lohutan ja aitan sõpra, kui on sõber sattund hätta.

Viimased uudised ja teated

Kõik uudised
07.06.2024

Töövarju päev

Rahumäe Põhikoolis oli 6.juunil töövarjupäev, mis tähendab, et õpilased suundusid üle linna, erinevatele töökohtadele töövarjudeks.
Loe pikemalt
arrow
03.06.2024

Lasteaia sünnipäev

1.juunil sai lasteaed Kraavikrõll 74.aastaseks. Sel puhul toimus 3.juunil sünnipäevapidu. 
Loe pikemalt
arrow
29.05.2024

Põnevad külalised

Esmaspäeval, 27.mail,  käis oma lemmikloomadega lastel külas meie armas jalgpallitreener Kristina.
Loe pikemalt
arrow