Kraavi 10, 11215, Tallinn kraavikroll@kraavila.edu.ee 6559 664

Rühmad

Öökullid


Öökullide rühmas käivad 2023/24 õ.a. 1,5-3 aastased lapsed. Rühma õppekeel on eesti keel. Rühm asub Kraavi majas. 

Rühm on avatud 08.00 - 18.00.
Valverühm asub 07.00-08.00 ja 18.00-19.00 Lottede rüharuumis (1.korrusel). 

Rühma õpetaja:
ENE 
Assistent:
KÄTLIN
Õpetajaabi:
TIINA 

Muusikaõpetaja:
Velve 
tel. 655 9664

Liikumisõpetaja:
Annely
tel:655 9664

Rühma telefon: 53033978
Kirjalikult on rühmaga võimalik ühendust võtta läbi ELIIS.ee keskkonna. 

Hoolekogu liige:
Kelly Lillep
kellylillep@windowslive.com
Kristiina Kivioja
kristiinakivioja@hotmail.com

PÄEVAKAVA:

08.00 - 8.45      kogunemine
08.45 - 9.15      kätepesu, hommikusöök
09.15 - 9.30      mängud, hommikuring
09.30 -10.30     planeeritud tegevused
10.45 -11.30     mängime õues
11.45 -12.00     riietumine, kätepesu
12.00 -12.30     lõunasöök
12.45 -15.00     lõunauinak
15.00-15.45      vaba mäng, individuaalne tegevus
15.45-16.15      õhtuoode
16.15-18.00      mäng toas ja õues, kojuminek     


PLANEERITUD TEGEVUSED 2022/2023:

Esmaspäev:
Mina ja keskkond
Keel ja kõne

Teisipäev:
Kunstitegevused

Kolmapäev:
Matemaatika

Neljapäev:
Mina ja keskkond
Keel ja kõne

Reede:
Keel ja kõne
KunstitegevusedÕppeaasta 2022/2023 üldteema: „Ühel meelel, samas keeles, õpime ja mängime“
  • Laps väärtustab eesti keelt ja rahvakultuuri traditsioone,  tunneb huvi teist päritolu rühmakaaslaste keele ja kultuuri vastu.
  • Laps osaleb aktiivselt tegevustes, märkab ümbritsevat keskkonda, oskab ennast loovalt väljendada.
  • Muukeelne laps  saab hakkama igapäevase suhtlusega eesti keeles. 

Öökullide rühma eesmärgid 
  • Laps kohaneb lasteaia päevakava ja kodukorraga, tunneb ennast rühmakeskkonnas turvaliselt.
  • Laps julgeb suhelda kaaslaste ja täiskasvanutega, on kaaslaste suhtes sõbralik ja viisakas.
  • Laps väljendab ennast eakohases kõnes.
  • Laps osaleb aktiivselt tegevustes ja saab positiivseid emotsioone läbi mängu ja ümbritseva keskkonna
  • Muukeelne laps saab hakkama igapäevase suhtlusega eesti keeses

Õppe- ja kasvatustöö läbiviimise põhimõtted:

1) lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
2) lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
3) lapse loovuse toetamine;
4) mängu kaudu õppimine;
5) humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
6) lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
7) lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;
8) üldõpetusliku tööviisi rakendamine;
9) kodu ja lasteasutuse koostöö;
10) eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.


3.aastase lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel leiad siit


Öökullide head tavad rühmas:

Olen viisakas, tean häid sõnu „tere”, „aitäh” ja „palun”
Olen sõbralik ja hea, paitan sõbral ikka pead.
Räägin vaikse häälega, siis on parem kuulata.
Toas kõnnin vaikselt ma, õues loa joosta saan.

Viimased uudised ja teated

Kõik uudised
07.06.2024

Töövarju päev

Rahumäe Põhikoolis oli 6.juunil töövarjupäev, mis tähendab, et õpilased suundusid üle linna, erinevatele töökohtadele töövarjudeks.
Loe pikemalt
arrow
03.06.2024

Lasteaia sünnipäev

1.juunil sai lasteaed Kraavikrõll 74.aastaseks. Sel puhul toimus 3.juunil sünnipäevapidu. 
Loe pikemalt
arrow
29.05.2024

Põnevad külalised

Esmaspäeval, 27.mail,  käis oma lemmikloomadega lastel külas meie armas jalgpallitreener Kristina.
Loe pikemalt
arrow