Kraavi 10, 11215, Tallinn kraavikroll@kraavila.edu.ee 6559 664

Lapsevanemale

Lapse arengu jälgimine


LAPSE ARENGU HINDAMISE PÕHIMÕTTED
 
 1. Lapse arengu analüüsimine ja hindamine on oluline lapse eripära mõistmiseks, erivajaduste väljaselgitamiseks, positiivse enesehinnangu ja arengu toetamiseks ning õppe- ja kasvatustegevuse kavandamiseks koostöös lapsevanemaga.
 2. Lapse arengu hindamine on osa igapäevasest õppe- ja kasvatusprotsessist. Õpetajad viivad vaatlusi läbi kindla plaani alusel ning lapsi jälgitakse nii igapäevatoimingutes, vabamängus kui õppetegevustes.
 3. Lapse arengu hindamise aluseks on eeldatavad üldoskused ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade tulemused.
 4. Lapse arengut kirjeldatakse lapsest lähtuvalt, väärtustades saavutatut ning tunnustades lapse toimetulekut, arenemist, positiivseid hoiakuid ja huvi. 
 5. Lasteaia pedagoogiline nõukogu otsustab, milliseid meetodeid lapse arengu hindamisel kasutatakse. Õpetaja tutvustab lapsevanemale lapse arengu hindamise põhimõtteid ja korraldust.
 6. Arenguvestlus lapsevanematega viiakse läbi vähemalt 1x õppeaasta jooksul. Arenguvestlus annab tagasisidet lapsearengust ja õppimisest ning selgitab lapsevanema seisukohti ja ootusi lapse arengu suhtes.
 7. Jooksvalt antakse tagasisidet lapse arengu kohta suuliselt või läbi ELIIS.ee keskkonna. Samas asuvad ka lapse arengut kirjldavad kaardid (lapse arengukaart, toetusvajadusega lapse kaart, koolivalmiduskaart). 
 8. Lasteaias on kasutusel:
  1. aiarühmades kasutusel lapse arengu jälgimise mäng - Õpituba. Mina oskan juba. Arengu jälgimise mäng Kristi Kirbits, Jana Rebane, Reet Varik, Koolibri 2016
  2. Sõimerühmas kasutatakse lapse arengu jälgimise tabelit.
  3. 5.a. laste arengu hindamiseks kasutatakse elektroonilist hindamise vahendit  LAHE 
 9. Lapse arengu hindamise ja arenguvestluse tulemus dokumenteeritakse “Isikuandmete kaitse seaduses” sätestatud tingimustel.

Viimased uudised ja teated

Kõik uudised
07.06.2024

Töövarju päev

Rahumäe Põhikoolis oli 6.juunil töövarjupäev, mis tähendab, et õpilased suundusid üle linna, erinevatele töökohtadele töövarjudeks.
Loe pikemalt
arrow
03.06.2024

Lasteaia sünnipäev

1.juunil sai lasteaed Kraavikrõll 74.aastaseks. Sel puhul toimus 3.juunil sünnipäevapidu. 
Loe pikemalt
arrow
29.05.2024

Põnevad külalised

Esmaspäeval, 27.mail,  käis oma lemmikloomadega lastel külas meie armas jalgpallitreener Kristina.
Loe pikemalt
arrow