Kraavi 10, 11215, Tallinn kraavikroll@kraavila.edu.ee 6559 664

Lapsevanemale

Laps läheb kooli


1. klassi astumine


Kõigile rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele lastele on tagatud koolikoht ühes Tallinna munitsipaalkoolis.
Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Esimeste klasside õpilastele elukohajärgse kooli määramise taotlusi saab Tallinna Haridusametile esitada 1.-15. märtsini 2024. Taotlusi saavad 1.–15. märtsini 2023 esitada Eesti Rahvastikuregistri (RR) andmetel Tallinnas elavad isikud.
Soovitame taotluse esitada eKoolis, sest see on lihtne ja kiirelt teostatav.

eKooli kasutamise videod leiad siit: eesti keeles, vene keeles ja inglise keeles

NB! eKooli keskkond on avatud 1. märtsist

Vanem peab ennast logima eKooli ID kaardiga (Smart-ID vms). Kui on taotlus esitatud eKoolis, saab vanem oodatud vastuse koolikoha määramise kohta e-kirjana.

Kui vanem soovib koolikohustuslikust east nooremat last kooli panna, tuleb lasteaias käiva lapse koolivalmidust kinnitada lasteaial. Koolivalmidust kinnitav tõend antakse vanemale digitaalselt, siis saab selle koos taotlusega eKoolis esitada.

Pabertaotlusi võetakse vastu Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, 3. korrus).

Koolikohtade määramisel arvestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Tallinna linnas kehtiva korra alusel eelkõige elukoha lähedust koolile ja õdede-vendade õppimist samas koolis, võimalusel ka vanemate soove. Kui mõne kooli läheduses elab rohkem lapsi, kui koolis on õppekohti, siis võidakse arvestada isikute elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega, eelistades neid, kelle registrikanne on varasem.

Kui lapsevanemad ei ole taotlust esitanud, määratakse elukohajärgne kool RR andmete alusel. 

Lasnamäe Põhikoolis, Ristiku Põhikoolis, Tallinna Heleni Koolis, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolis, Tallinna Tondi Põhikoolis ja Tallinna Kadaka Põhikoolis – saab õppima asuda Rajaleidja nõustamismeeskonna soovituse alusel.

Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses klassis, tuleb lapsevanemal sellest kindlasti teavitada Tallinna Haridusametit vastava sisestusvormi kaudu, mille leiab ameti kodulehelt. 

Kogu esimesse klassi astumisega seotud info leiab Tallinna Haridusameti kodulehelt https://www.tallinn.ee/est/haridus/Esimesse-klassi-astumine .

Lapsevanemate küsimustele vastavad vajadusel Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna spetsialistid.

Tallinna Haridusamet (Estonia pst 5a, 10143 Tallinn) on avatud:
E 08.15-17.45;
T, K, N 08.15-16.45 ja R 08.15-15.45.

Lisateave:
Tallinna Haridusamet
Tel 6404590
haridusamet@tallinnlv.ee 
 

Infoks


Vastavalt Koolieelse lasteasutuse seaduse §16 lg 5 annab lasteasutus õppekava läbinule välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud koolikohustuslikus eas lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.
See tähendab:
• koolivalmiduskaart antakse õppekava läbinuile. Lasteaias kestab õppeaasta õppe algusest ühel kalendriaastal uue õppe alguseni järgmisel  kalendriaastal (nt 1.september 2018 kuni 31. august 2019). See tähendab, et koolivalmiduskaart väljastatakse lapsevanemale lasteasutusest lahkudes (nt juuni, juuli, august). Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust. Koolivalmiduskaarti ei pea koostama lapsele koolikatsetel esitamiseks!

Koolikohustuse edasilükkamine:

Kui laps ei ole oma terviseseisundi või individuaalse arengu tõttu koolikohustuslikku ikka jõudes saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib ta asuda koolikohustust täitma ühe õppeaasta võrra hiljem.

Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamise taotluse esitab lapsevanem koolivälisele nõustamismeeskonnale (vt Põhja-Eesti Rajaleidja keskus, Tallinn ja Harjumaa)

Kooliväline nõustamismeeskond soovitab koolikohustust täitma asuda ühe õppeaasta võrra hiljem, kui:
1) lapse tunnetus- ja õpioskused, sotsiaalsed ning enesekohased oskused ei ole õpingute alustamiseks vajalikul määral välja kujunenud või
2) laps vajab haigusest, traumast või tervisehäirest tulenevalt pikaajalist ravi ning lapse terviseseisund ei võimalda tal igapäevases õppetöös osaleda.

Viimased uudised ja teated

Kõik uudised
07.06.2024

Töövarju päev

Rahumäe Põhikoolis oli 6.juunil töövarjupäev, mis tähendab, et õpilased suundusid üle linna, erinevatele töökohtadele töövarjudeks.
Loe pikemalt
arrow
03.06.2024

Lasteaia sünnipäev

1.juunil sai lasteaed Kraavikrõll 74.aastaseks. Sel puhul toimus 3.juunil sünnipäevapidu. 
Loe pikemalt
arrow
29.05.2024

Põnevad külalised

Esmaspäeval, 27.mail,  käis oma lemmikloomadega lastel külas meie armas jalgpallitreener Kristina.
Loe pikemalt
arrow