Kraavi 10, 11215, Tallinn kraavikroll@kraavila.edu.ee 6559 664

Rühmad

Vembu - Tembud


Tasandusrühm 

Sihtgrupp -  lapsed, kellel on:
  • Hääldamis- ja fonatsioonipuuded
  • Süsteemsed kõnepuuded (alaalia, afaasia)
  • Teisased kõnepuuded (tingitud kergest kuulmispuudest, psüühikahäiretest ilma vaimse alaarenguta)
  • Segatüüpi spetsiifilised arenguhäired
2023/24 õ/a käivad Vembu Tembude rühmas lapsed vanuses 3 – 7 aastat. Õppekeel on eesti keel. Rühm asub Kraavi majas. 
Vembu Tembu rühm on avatud tööpäevadel  8.00-18.00. 
Valverühm asub 07.00-08.00 ja 18.00-19.00 Lottede rühmaruumis (asub I korrusel)

Õpetajad 

Assistent
Mairit
Õpetaja abi 
Annika 

Muusikaõpetaja
Velve tel: 655 9664
Liikumisõpetaja 
Annely tel: 655 9664

Rühma telefon 53070612
Kirjalikult on võimalik rühmaga ühendust võtta läbi ELIIS.ee keskkonna. 


Logopeed 
Marii 
Logopeed võtab lapsi kõneravi tundidesse kõikidest päeva tegevustest, v.a päevasest magamisest.
Logopeed nõustab Vembu-Tembu rühma lapsevanemaid eelnevalt kokkulepitud ajal.

Logopeedi meiliaadress: marii.sillasoo@kraavila.edu.ee
Rühma telefon: 53070612

Hoolekogu liige:
Hannelore Kääramees
hannelorele@gmail.com

PÄEVAKAVA

08.00 - 08.50       Kogunemine, mäng
08.50 - 09.00       Hommikuring
09.00 - 09.30       Hommikusöök
09.30 - 10.45       Planeeritud õppetegevused
11.00 - 12.15       Õues viibimine
12.30 - 13.00       Lõunasöök
13.00 - 15.00       Vaikne tund
15.00 - 16.00       Individuaalne tegevus, mäng
16.00 - 16.20      Õhtuoode
16.20 - 18.00      Mäng toas ja õues, kojuminek


Nädala tegevuskava:

ESMASPÄEV:
Mina ja keskkond
Keel ja kõne
Kunstitegevus (voolimine)
                      
TEISIPÄEV:
Mina ja keskkond
Keel ja kõne
Muusika 10.35

KOLMAPÄEV:
Keel ja kõne
Liikumine 9.50 (võimlas)
Kunstitegevus (kleepetöö, meisterdamine)

NELJAPÄEV:
Muusika 9.15
Keel ja kõne
Matemaatika

REEDE: Keel ja kõne
Kunstitegevus (joonistamine)
Liikumine 10.45 (õues)

Õppeaasta 2023/2024 üldteema: : „Ühel meelel, samas keeles, õpime ja mängime“
 
  • Laps väärtustab eesti keelt ja rahvakultuuri traditsioone,  tunneb huvi teist päritolu rühmakaaslaste keele ja kultuuri vastu.
  • Laps osaleb aktiivselt tegevustes, märkab ümbritsevat keskkonda, oskab ennast loovalt väljendada.
  • Muukeelne laps  saab hakkama igapäevase suhtlusega eesti keeles.

VEMBU-TEMBU RÜHMA EESMÄRGID:
 
1. Arvestades lapse eripära, aitame tal jõuda võimalike parimate tulemusteni                              
2. Lähenedes lapsele võimalikult individuaalselt, toetame tema arengut nii toas kui õues läbi mängu ja aktiivõppe.
3.  Väärtustades keelt ja kultuuri, kujundame lapse väärtushinnanguid ja sotsiaalseid oskusi,


Õppe-ja kasvatustöö põhimõtted:

1) lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
2) lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
3) lapse loovuse toetamine;
4) mängu kaudu õppimine;
5) humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
6) lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
7) lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;
8) üldõpetusliku tööviisi rakendamine;
9) kodu ja lasteasutuse koostöö;
10) eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.


Head tavad meie rühmas

OLEN VIISAKAS LAPS, OSKAN KÄITUDA , KASUTAN VIISAKUSSÕNU.
OLEN SÕBRAKS MÄNGUKAASLASTELE , MA EI TEE TEISTELE SEDA , MIDA EI TAHA , ET TEHAKSE MULLE.
RÄÄGIN RÜHMAS VAIKSE HÄÄLEGA , SIIS KUULEN TEISI  LAPSI JA ÕPETAJAT.
HOIAN KORRAS OMA MÄNGUASJAD, TÖÖVAHENDID, OMA KAPI.
ÕPETAJA LOATA EI LAHKU MA RÜHMARUUMIST EGA MÄNGUVÄLJAKULT.

Viimased uudised ja teated

Kõik uudised
07.06.2024

Töövarju päev

Rahumäe Põhikoolis oli 6.juunil töövarjupäev, mis tähendab, et õpilased suundusid üle linna, erinevatele töökohtadele töövarjudeks.
Loe pikemalt
arrow
03.06.2024

Lasteaia sünnipäev

1.juunil sai lasteaed Kraavikrõll 74.aastaseks. Sel puhul toimus 3.juunil sünnipäevapidu. 
Loe pikemalt
arrow
29.05.2024

Põnevad külalised

Esmaspäeval, 27.mail,  käis oma lemmikloomadega lastel külas meie armas jalgpallitreener Kristina.
Loe pikemalt
arrow