Kraavi 10, 11215, Tallinn kraavikroll@kraavila.edu.ee 6559 664

Uudised ja teated

07.06.2024

Töövarju päev

Rahumäe Põhikoolis oli 6.juunil töövarjupäev, mis tähendab, et õpilased suundusid üle linna, erinevatele töökohtadele töövarjudeks.
Loe pikemalt
arrow
03.06.2024

Lasteaia sünnipäev

1.juunil sai lasteaed Kraavikrõll 74.aastaseks. Sel puhul toimus 3.juunil sünnipäevapidu. 
Loe pikemalt
arrow
29.05.2024

Põnevad külalised

Esmaspäeval, 27.mail,  käis oma lemmikloomadega lastel külas meie armas jalgpallitreener Kristina.
Loe pikemalt
arrow
29.05.2024

Võimlemispidu "MINE METSA!"

Pühapäeval, 26.mail,  toimus Kalevi staadionil XXIV Tallinna võimlemispidu "Mine metsa". 1700 osaleja seas oli ka 16 Kraavikrõlli tublit last ning 8 töötajat.
Loe pikemalt
arrow
29.05.2024

Jooksupäev

Jooksupäev
Loe pikemalt
arrow
22.05.2024

Folklooripidu

Folklooripidu
Loe pikemalt
arrow
12.12.2023

Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine

Tallinna Linnavalitsuse MÄÄRUS 06.12.2023 nr 31
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määruse nr 17 „Tallinna linna koolieelsete
munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“ § 3 lg 2 alusel.
Loe pikemalt
arrow
01.12.2023

Kohatasu 2024

Tallinn jätkab ka uuel, 2024 aastal, peredele munitsipaallasteaia kohatasu tõusu kompenseerimist – toetust või vabastust saavad vanemad juhul, kui laps ja tema vähemalt üks vanem on alates 31. detsembrist 2022 ja sealt edasi katkematult Tallinna elanik.
Loe pikemalt
arrow
01.11.2023

Leia meid Facebookist "Lasteaed Kraavikrõll"

Loe pikemalt
arrow
31.10.2023

TOITLUSTAMISEST

Alates 1.augustist 2020 toitlustab lasteaeda Baltic Restaurants Estonia. Toit valmistatakse meie lasteaia köögis.  Menüü asub lasteaia kodulehel, ELIIS-is dokumentide all, rühmas seinal ning toitlustusfirma kodulehel.
Loe pikemalt
arrow
30.10.2023

Kohatasuvabastus munitsipaallasteaias

Info on leitav ka Tallinna Haridusameti kodulehel


Tallinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" leiad siit
Loe pikemalt
arrow
27.10.2023

Info Haridus- ja Teadusministeeriumilt:

HTM on uuendanud soovitusi lasteaedadele ja -hoidudele töö ohutuks korraldamiseks.
Juhiste näol on tegemist soovitustega, konkreetsed otsused võtab vastu lasteasutus koostöös pidajaga, sõltuvalt kohapealsetest oludest ja võimalustest.
Loe pikemalt
arrow
23.10.2023

Kohatasu muutmine

Seoses riikliku töötasu alammäära tõusuga 654 eurole alates 1. jaanuarist 2022 muutub ka koolieelsete lasteasutuste vanemate poolt kaetav osa määra suurus.
- Vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2022 on 79,79 eurot;
Loe pikemalt
arrow
16.10.2023

Toidukulu tasumisest vabastamine täies ulatuses

Toidukulu tasumisest vabastatakse täies ulatuses lapsevanema avalduse alusel:
 
  • vähekindlustatud pere laps juhul, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja perekonna netosissetulek esimese pereliikme
  • vähekindlustatud pere laps juhul, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja perekonna netosissetulek esimese pereliikme
Loe pikemalt
arrow
12.10.2023

TEADE

Lähtuvalt 5. detsembril 2011 jõustunud Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra  muudatusest,  säilitatakse lapsevanema avalduse alusel lasteaeda vastuvõtu taotlejate nimekirjas ühel aadressil elava pere lapse/laste andmed kuni lasteaiakoha saamiseni lasteasutuses, kus käib sama pere...
Loe pikemalt
arrow