Kraavi 10, 11215, Tallinn kraavikroll@kraavila.edu.ee 6559 664

Rühmad

Liblikad


Liblikate rühmas käivad 2023/2024 õppeaastal 6-7 aastased lapsed. Rühma õppekeel on eesti keel. Rühm asub Pihlaka majas. 
Rühm on avatud 07.00-19.00. Valverühm on hommikul 7.00 - 8.00 Lepatriinu rühmas. Õhtul on valverühmaks Kraavi maja Lottede rühm.  

Õpetajad:
KATRIN 

Assistent:
TIINA

Õpetajaabi:
CARMEN

Muusikaõpetaja:
VELVE 
tel: 6559664
Liikumisõpetaja:
Annely
tel: 6559664

Rühma telefon: 5539114
Kirjalikult on võimalik rühmaga ühendust võtta läbi ELIIS.ee keskkonna. 

Hoolekogu liige:
KERLI PÄSOKE
kerlipasoke@hotmail.com
Reelika Piirsalu
reelika.piirsalu@gmail.com


PÄEVAKAVA:

07.00 - 08.00    Valverühm Lepatriinude rühmas
08.00 - 09.00    Kogunemine, vaba mäng
09.00 - 09.20    Hommikusöök
09.20 - 09.30    Ettevalmistus õppetegevusteks
09.30 - 10.45    Planeeritud õppetegevused
10.45 - 12.15    Mängime õues
12.15 -12.30     Riietumine, kätepesu
12.30 -13.00     Lõunasöök
13.00 -15.00     Lõunauinak
15.00-16.00      Virgumine, vaba mäng
16.00-16.20      Õhtuoode
16.15-19.00      Vaba mäng, individuaalsed tegevused


Nädala tegevuskava:

Esmaspäev:
Lõimitud õppetegevused
Muusika 12.00

Teisipäev:
Lõimitud õppetegevused
Liikumine 10.15 (võimlas)

Kolmapäev:
Lõimitud õppetegevused
Muusika 12.00

Neljapäev:
Lõimitud  õppetegevused 
Liikumine 11.55 (õues)

Reede:
Lõimitud õppetegevused


Õppeaasta 2023/2024 üldteema: „Ühel meelel, samas keeles, õpime ja mängime“
 • Laps väärtustab eesti keelt ja rahvakultuuri traditsioone,  tunneb huvi teist päritolu rühmakaaslaste keele ja kultuuri vastu.
 • Laps osaleb aktiivselt tegevustes, märkab ümbritsevat keskkonda, oskab ennast loovalt väljendada.
 • Muukeelne laps  saab hakkama igapäevase suhtlusega eesti keeles. 

Liblikate rühma õppe-kasvatustöö eesmärgid:
 • Lõpetab alustatud tegevuse (laps on iseseisev, juhindub talle antud korraldustest).
 • Laps suudab reguleerida oma käitumist ja emotsioone.
 • Laps tunneb rõõmu oma ja teiste õnnestumistest ja tuleb toime ebaõnnestumistega (kaotus)
 • Laps suudab ja oskab edasi andma oma mõtteid, selgitada olukordi, põhjendada oma valikuid/ ettepanekuid ja tegusid.
 • Laps julgeb arutleda, esitada küsimusi.
 • Laps on abivalmis ja heatahtlik teiste laste ja täiskasvanute suhtes.
 • Laps järgib eakohaseid käitumisreegleid erinevates olukordades (nt rühmakeskkonnas, õues, tänaval/mänguväljakul/ühistranspordis/metsas jne, muuseumis, teatris).
 • Märkab ümbritsevat keskkonda läbi igapäevaste tegevuste, mängude ja õppetegevuste
 • Laps tunneb end hästi eakaaslaste seas, on sotsiaalne, arvestab kaaslastega.


Õppe-ja kasvatustöö läbiviimise põhimõtted:

   1) lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
   2) lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
   3) lapse loovuse toetamine;
   4) mängu kaudu õppimine;
   5) humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
   6) lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
   7) lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;
   8) üldõpetusliku tööviisi rakendamine;
   9) kodu ja lasteasutuse koostöö;
 10) eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.​   


7.aastase lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel leiad siit

Rühma head tavad:

1. Rühma tulles ütlen ''Tere'', ära minnes ''Head aega''
2. Räägin vaikse häälega, siis on parem kuulata.
3. Asjad mängu võtsin ma, pärast tuba koristan
4. Toas ma kõnnin - nii on hea, õues joosta saan ma pea
5. Kui sõber haiget sai, lohutan ja teen pai
6. Söögi ajal söön vaikselt ja puhtust pean
7. Tudu ajal olen tasa, sõber kõrval magab

Viimased uudised ja teated

Kõik uudised
07.06.2024

Töövarju päev

Rahumäe Põhikoolis oli 6.juunil töövarjupäev, mis tähendab, et õpilased suundusid üle linna, erinevatele töökohtadele töövarjudeks.
Loe pikemalt
arrow
03.06.2024

Lasteaia sünnipäev

1.juunil sai lasteaed Kraavikrõll 74.aastaseks. Sel puhul toimus 3.juunil sünnipäevapidu. 
Loe pikemalt
arrow
29.05.2024

Põnevad külalised

Esmaspäeval, 27.mail,  käis oma lemmikloomadega lastel külas meie armas jalgpallitreener Kristina.
Loe pikemalt
arrow