Kraavi 10, 11215, Tallinn kraavikroll@kraavila.edu.ee 6559 664

Lasteaiast

Õpetajalt õpetajale


15.veebruaril 2023.a. toimus Kraavikrõlli õpetajate vestlusring "Õpetajalt õpetajale", kus teemaks erinevad võtted ja nipid laste tähelepanu hoidmiseks õppetegevustes. Õpetajad jagasid oma tähelepanekuid ja võtteid kolleegidega. Vestlusringi kokkuvõtteks valmis kogumik erinevate võtete kirjeldustega. Eesmärgid: Arendada asutusesisest suhtlemiskultuuri. Jagada oma häid kogemusi, nõustada ja jõustada kolleegi. Mõtestada lahti õpetaja tööd.

21.novembril 2022.a. toimus Lraavikrõlli lasteaias seminar Nõmme lasteaedade juhtidele, tugispetsialistidele ja õpetajatele "Erivajaduste märkamine ja sekkumine Kraavikrõlli lasteaia näitel". Seminari viisid läbi lasteaia tasandusrühma logopeed ja HEVKO Marii Sillasoo ning õppejuht Eve Külmallik. 

3.aprillil 2019.a. toimus koostöös MTÜ-ga Ohvriabi Kraavikrõllis neljas Nõmme lasteaedade õpetajatele mõeldud kogemusseminar "Õpetajalt õpetajale", mille teemaks oli "Käitumishäirega laps lasteaias". Hommikupoolik kulus teemasse süvenemiseks. Esinejaks Keili Kollamaa-Rander. Päeva teine pool toimus kahes töötoas, kus arutati erinevaid lähenemis- ja reageerimisviise käitumishäirega lapsele ning õpetaja enesehoidu. Kokku osales koolitupäeval 45 õpetajat ja assistenti. 

22.märtsil 2018.a. toimus  Kraavikrõllis kolmas Nõmme lasteaedade õpetajatele mõeldud kogemusseminar "Õpetajalt õpetajale", mille teemaks oli "Lapsest lähtuv kasvatus". Seekord keskendusime teemale põhjalikumalt. Esinesid: Annika Jürs - Rännaku lasteaia arendusjuht ja Evelin sarapuu, Ülenurme lasteaia õpetaja-metoodik. Annika ettekanne  „Liikudes lapsest lähtuva tegevuskultuuri poole. Mis meist saab?” tegi sissejuhtuse teemasse. Evelini teemaks oli "Projektiõpe lasteaias" ja ettekanne sisaldas ülevaadet lapsest lähtuvast õpikäsitusest ja rohkelt praktilisi näiteid projektiõppe võimalustest lasteaias nii sõna, pildi kui video vormis. Päeva lõpetas vestlusring, kus arutleti selle üle, milliseid võtteid saaks õpetajad kohe oma töösse lülitada ja millised võivad olla takistused projektiõppe läbiviimiseks lasteaias. 
Evelin Sarapuu ettekande leiad siit
Uurimustöö kokkuvõtte Tallinna Ülikoolilt "Õpikäsitus: teooriad, uurimused, mõõtmine. Analüütiline ülevaade" leiad siit

03.novembril 2016.a. toimus Kraavikrõlli lasteaias teine Nõmme lasteaednikele mõeldud kogemusseminar "Õpetajalt õpetajale", mille teemaks oli "Muutunud õpikäsituse rakendamine lasteaias". Seminari esitlused leiad sellelt lehelt.

Viivi Lokk Tallinna Haridusametist rääkis muutunud õpikäsituse sisust. Esitluse leiad siit
Helliku lastesõime õpetaja Kaia Lumila ja direktor Katrin Roman rääkisid Persona Dolls metoodika kasutamisest lastesõimes. Esitluse leiad siit
Lauliku lasteaia õpetajad Jana Küppar ja Raili Vanaveski rääkisid nutiseadmete kasutamisest lasteaias. Esitluse leiad siit
Kasekese lasteaia õpetajad Kristina Udris ja Eveli Teesalu rääkisid animatsiooni kasutamisest lasteaias. Esitluse leiad siit
Kraavikrõlli lasteaia õppealajuhataja Eve Külmallik rääkis mida põnevat Kraavikrõllis tehakse. Esitluse leiad siit

10.novembril 2015.a.  toimus Kraavikrõlli lasteaias õuesõppeteemaline koolitusseminar "Õpetajalt õpetajale", mis oli mõeldud Nõmme linnaosa lasteaedade õpetajatele. Seminari esitlused leiad sellelet lehelt.

Georg Aheri esitlus "Kuidas loomad end ravivad" siin
Mõmmiku lastesõime esitlus "Olgu tuul või olgu päike, olen avastaja väike"  siin
Kraavikrõlli lasteaia esitlus "Õuesõpe Kraavikrõllis"  siin
Rännaku lasteaia esitlus "Lastekaitsepäev ja pööripäeva pidu - õpime ja rändame koos" siin
Lauliku lasteaia esitlus "ÕuesõppeaastaTallinna Lauliku lasteaias"  siin
Eve Sepperi esitlus "Õpime talvel sõduritelkides"  siin
Anneli Laamanni esitlus "Õuesõppe projektid"  siin
Eve Külmalliku esitlus "Õuesõpe - miks ja kuidas?"  siin

Viimased uudised ja teated

Kõik uudised
07.06.2024

Töövarju päev

Rahumäe Põhikoolis oli 6.juunil töövarjupäev, mis tähendab, et õpilased suundusid üle linna, erinevatele töökohtadele töövarjudeks.
Loe pikemalt
arrow
03.06.2024

Lasteaia sünnipäev

1.juunil sai lasteaed Kraavikrõll 74.aastaseks. Sel puhul toimus 3.juunil sünnipäevapidu. 
Loe pikemalt
arrow
29.05.2024

Põnevad külalised

Esmaspäeval, 27.mail,  käis oma lemmikloomadega lastel külas meie armas jalgpallitreener Kristina.
Loe pikemalt
arrow