Kraavi 10, 11215, Tallinn kraavikroll@kraavila.edu.ee 6559 664

Lapsevanemale

Hoolekogu


LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSSEIS 2023/24 õ/a

ESINAINE:

LISETT HEINROOS (Lotte  rühm)
lisett.heinroos@gmail.com

LIIKMED:
SILJA HIIELAID (Lepatriinude rühm) 
siljahiielaid@gmail.com
LIISA ABEL (Puhhide  rühm)
liispeth@hotmail.com
HANNELORE KÄÄRAMEES (Vembu-Tembu rühm)
hannelorele@gmail.com
HANNA-MARIA JAESKI (Krõllide rühm)
hmjaeski@gmail.com
KERLI PÄSOKE (Liblikate rühm)
Kerli.pasoke@hotmail.com
KRISTI KASK  (Õnneseente rühm)
kristi.kask@hotmail.com
MAARJA -LIISA VAHER (Sipsiku rühm)
maarjaliisa.vaher@gmail.com
LIISI JUHE (Tähekeste rühm)
liisijuhe@gmail.com
LISETT HEINROOS (Lotte rühm)
lisett.heinroos@gmail.com
KELLY LILLEP (Öökullide rühm)
kellylillep@windowslive.com
JANE ORUL (Tiigrite rühm)
janeorul@gmail.com
Nõmme Linnaosa esindaja:
ASSER JAANIMETS

asser.jaanimets@tallinnlv.ee
Õpetajate esindaja:
SILJA SIPELGA

silja.sipelga@gmail.com

Tallinna Lasteaed Kraavikrõlli hoolekogu põhimääruse leiate siit
 • Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.
 • Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.
 • Hoolekogu:
  • kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  • annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  • teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  • osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  • otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
  • Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
  • Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.
  • Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.(Väljavõte Koolieelse lasteasutuse seadusest)

Viimased uudised ja teated

Kõik uudised
07.06.2024

Töövarju päev

Rahumäe Põhikoolis oli 6.juunil töövarjupäev, mis tähendab, et õpilased suundusid üle linna, erinevatele töökohtadele töövarjudeks.
Loe pikemalt
arrow
03.06.2024

Lasteaia sünnipäev

1.juunil sai lasteaed Kraavikrõll 74.aastaseks. Sel puhul toimus 3.juunil sünnipäevapidu. 
Loe pikemalt
arrow
29.05.2024

Põnevad külalised

Esmaspäeval, 27.mail,  käis oma lemmikloomadega lastel külas meie armas jalgpallitreener Kristina.
Loe pikemalt
arrow