Kraavi 10, 11215, Tallinn kraavikroll@kraavila.edu.ee 6559 664

Rühmad

Krõllid


2023/24 õ/a käivad Krõllide rühmas 5-6 aastased lapsed. Õppekeel on eesti keel. Rühm asub Kraavi majas. 

Krõllide rühm on avatud tööpäevadel   8.00-18.00
Valverühm asub 07.00 - 08.00 ja 18.00 - 19.00 Lottede  rühmaruumis

Õpetaja
 
Assistent     
KAIDI 
Õpetaja abi
NATALIA 

Muusikaõpetaja    
VELVE  tel: 655 9664
Liikumisõpetaja  
ANNELY tel: 655 9664

Rühma telefon: 53001704
Kirjalikult saab rühmaga ühendust võtta läbi ELIIS.ee keskkonna.

Hoolekogu liige:
Hanna-Maria Jaeski hmjaeski@gmail.com
Evelin Varik  evelinkvarik@gmail.com


Lasteaia moto: "Kraavikrõll on mängumaa, mängin toas ja õues ma, oma sõbra abiga ümbritsevat avastan!"

Õppeaasta 2023/2024 teema: "Ühel meelele, samas keeles, õpime ja mängime"
 • Laps väärtustab eesti keelt ja rahvakultuuri traditsioone,  tunneb huvi teist päritolu rühmakaaslaste keele ja kultuuri vastu.
 • Laps osaleb aktiivselt tegevustes, märkab ümbritsevat keskkonda, oskab ennast loovalt väljendada.
 • Muukeelne laps  saab hakkama igapäevase suhtlusega eesti keeles. 

KRÕLLIDE rühma eesmärgid 2023/24 õppeaastaks:
 • Laps omandab uusi teadmisi ja kogemusi eluliste tegevuste kaudu, olles ettevõtlik ja aktiivne - õpime läbi avastamise!
 • Laps arvestab teistega ning suhtub kaaslastesse sallivalt ning sõbralikul - väärtustame kultuuri ja häid kombeid!
 • Laps tahab olla iseseisev, saab hakkama igapäevatoimingutega - toetame iseseisvat tegutsemist ja loovat mõtlemist!

Õppe-ja kasvatustöö põhimõtted:

1) lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
2) lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
3) lapse loovuse toetamine;
4) mängu kaudu õppimine;
5) humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
6) lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
7) lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;
8) üldõpetusliku tööviisi rakendamine;
9) kodu ja lasteasutuse koostöö;
10) eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.


PLANEERITUD TEGEVUSED:

Esmaspäev
Muusika 9.15
Mina ja keskkond
Keel ja kõne
Kunst

Teisipäev
Matemaatika
Kunst

Kolmapäev
Muusika 9.15
Mina ja keskkond
Keel ja kõne
Liikumine õues 11.40

Neljapäev
Liikumine 9.30
Keel ja kõne (lugemine ja kirjutamine)

Reede
Mina ja keskkond
Keel ja kõne
Kunst


PÄEVAKAVA:

08.00 - 09.00  Kogunemine, vaba mäng
09.00 - 09.30  Hommikusöök
09.30 - 11.00  Hommikuring, planeeritud õppe- ja kasvatustegevused
11.00 - 12.00  Tegevused ja mängud õues
12.00 - 12.30  Tuppa tulek, ettevalmistused lõunasöögiks
12.30 - 13.00  Lõunasöök
13.00 - 15.00  Puhkeaeg
15.00 - 16.00  Virgumine, vaba mäng
16.00 - 16.30  Õhtuoode
16.30 - 18.00  Mäng toas ja õues

Valverühm 07.00 - 08.00 ja 18.00 - 19.00 on Lottede rühmaruumis.


6.aastase lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel leiad siit


RÜHMAS PÜÜAME JÄRGIDA JÄRGMISI KOKKULEPPEID:
 • Tegutsen rühmaruumi piires, ilma täiskasvanuta ma rühmast välja ei lähe.
 • Teiste lastega mängin sõbralikult, jagan mänguasju.
 • Palun vabandust ja kallistan sõpra, kui olen kaaslase suhtes käitunud ebaõiglaselt.
 • Kui lõpetan mängu, panen mänguasjad omale kohale tagasi.
 • Söögiajal söön vaikselt ja pean puhtust.
 • Toas kõnnin rahulikult, räägin vaikselt.
 • Puhkeajal olen tasa, lasen sõbral magada.

Viimased uudised ja teated

Kõik uudised
07.06.2024

Töövarju päev

Rahumäe Põhikoolis oli 6.juunil töövarjupäev, mis tähendab, et õpilased suundusid üle linna, erinevatele töökohtadele töövarjudeks.
Loe pikemalt
arrow
03.06.2024

Lasteaia sünnipäev

1.juunil sai lasteaed Kraavikrõll 74.aastaseks. Sel puhul toimus 3.juunil sünnipäevapidu. 
Loe pikemalt
arrow
29.05.2024

Põnevad külalised

Esmaspäeval, 27.mail,  käis oma lemmikloomadega lastel külas meie armas jalgpallitreener Kristina.
Loe pikemalt
arrow