Kraavi 10, 11215, Tallinn kraavikroll@kraavila.edu.ee 6559 664

Lasteaiast

Põhiväärtused, missioon ja  visioon

 

MEIE LASTEAIA Missioon:


"Oleme õpirõõmu loojateks lapsele ja toetavaks partneriks perele"


Visioon:


"Kraavikrõllist uudishimulikuks maailmakodanikuks!"  *

* uudishimulik maailmakodanik on julge, loov, ettevõtlik ja uudishimulik laps, kes oskab mõelda,
uurida, arutleda, suhelda, märgata enda kõrval kaaslast ja ümbritsevat keskkonda

 

Põhiväärtused


Läbi aastate on lasteaia meeskond aeg-ajalt kokku tulnud, et ühiselt läbi arutada, millised on hetke põhiväärtused nii töötajate kui lasteaia tasandil ning mõtiskleda ühiskonna suundumuste üle. Peame oluliseks, et välja valitud väärtused saaksid lahti seletatud ja oleksid üheselt mõistetavad meile kõikidele.

PARTNERLUS – ühine paindlik ja tulemuslik tegutsemine avatud suhtluse õhkkonnas,
vastastikune toetus, tiimitöö.
LOOVUS - loov eluhoiak, avatus uutele kogemustele, spontaansus ning püüd oma võimeid
kasutada ja arendada.
USALDUS – iga töötaja vastutus oma panuse eest organisatsiooni toimimisse. Vigade
tegemine on inimlik ja andestatav, kui sellest kogemusest õpitakse.
PAINDLIKKUS – eneseavamine ja valmidus muutusteks, kohanemine uute olukordadega.
ÕIGLUS – üksteise austamine ja võrdne kohtlemine
MÄRKAMINE – eripärade ja erivajaduste märkamine, vaimse tervise hoidmine
AVATUS – eneseavamine ja valmidus muutusteks. 

Viimased uudised ja teated

Kõik uudised
07.06.2024

Töövarju päev

Rahumäe Põhikoolis oli 6.juunil töövarjupäev, mis tähendab, et õpilased suundusid üle linna, erinevatele töökohtadele töövarjudeks.
Loe pikemalt
arrow
03.06.2024

Lasteaia sünnipäev

1.juunil sai lasteaed Kraavikrõll 74.aastaseks. Sel puhul toimus 3.juunil sünnipäevapidu. 
Loe pikemalt
arrow
29.05.2024

Põnevad külalised

Esmaspäeval, 27.mail,  käis oma lemmikloomadega lastel külas meie armas jalgpallitreener Kristina.
Loe pikemalt
arrow