Kraavi 10, 11215, Tallinn kraavikroll@kraavila.edu.ee 6559 664

Lapsevanemale

Terviseedendus


Tallinna Lasteaed Kraavikrõll kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku alates 2012.aastast ja Tervist Edendavate Töökohtade võrgustikku alates 2023.a.
Lasteaia tervisealased tegevused on integreeritud õppeaasta tegevuskavasse. 
Tervisekasvatus on osa alusharidusest, kus õppimine ja teadmiste omandamine toimub mängu kaudu ja on integreeritud igapäeva planeeritud tegevustesse.

TERVISEEDENDUS Kraavikrõlli lasteaias 2022/2023 õppeaastal

Tervisealast tööd lasteaias juhib tervisemeeskond. 
2022/2023 õ.a. tervisemeeskonna koosseisu leid siit

Ürituste plaan siit

Lasteaed liitus Tervist Edendavate Töökohtade võrgustikuga 2023 a alguses.

TERVISEEDENDUS Kraavikrõlli lasteaias 2021/2022 õppeaastal

Tervisealast tööd lasteaias juhib tervisemeeskond.
2021/2022 õ.a. tervisemeeskonna koosseisu leiad siit

Tervisemeeskonna poolt korraldatavate ürituste plaani 2021/2022 leiad siit


Õppeaasta terviseedenduslikud tegevused lähtuvad Tallinna linna teema-aastast. Sel õppeaastal pööratakse suuremat tähelepanu tervisele, liikumisele ja spordile. Toetume oma tegevuse korraldamisel linna poolt välja pakutud teemakuudele. Teemakuude info leiad siit

TERVISEEDENDUS Kraavikrõlli lasteaias 2020/2021 õppeaastal

Tervisealast tööd lasteaias juhib tervisemeeskond.
2020/2021 õ.a. tervisemeeskonna koosseisu leiad siit

Tervisemeeskonna poolt korraldatavate ürituste plaani 2020/2021 leiad siit

Tervisemeeskonna koosolekute memod:
Koosolek 06.november 2019 - memo  leiad siit
Koosolek 15.jaanuar 2020 - memo leiad siit

Õppeaasta tervisealane eesmärk on: 

Terves kehas terve vaim
 • Liigume palju õues
 • väärtustame enda ja teiste tervist 
 • planeerime aktiivõppetegevusi lasteaia õuealal ja selle lähiümbruses 
 • matkame

Eesmärkide täitmise viisid:
 1. SPORTLIKUD ÜHISÜRITUSED – spordipäevad, matkad, muus sportlikud ühisüritused
 2. KOOSTÖÖ LAPSEVANEMATEGA - koostöö hoolekoguga, vanemate kaasamine lasteaia tegevustesse, ühisüritused
 3. TERVISLIKE ELUVIISIDE KUJUNDAMINE - raamatud, voldikud, brošüürid, tervisepäevad, õppetegevused jms
 4. LIIKUMISVÕIMALUSED, ÕPPEKÄiGUD LOODUSESSE- ühisüritused, õppekäigud, õuesõpe
 5. KOOSTÖÖ TEISTE LASTEAEDADEGA- koolitused, infopäevad, met. materjali jagamine, ühisüritused
 6. TERVISLIK TOITUMISE PROPAGEERIMINE - nt. toorsalatite või smuutide (tervisenädal ), leiva (leivanädal)  valmistamine, retseptide jagamine, keskkonnanädal "Kust tuleb meie toit" oktoobria 2019
 7. ÜHISÜRITUSED PERSONALIGA- koolitused, ühised matkad loodusesse, osavõtt erinevatest üritustest (Maijooks, võimlemispidu), erinevate liikumisvõimaluste tutvustamine läbi ühisürituste.
 8. PERSONALILE PAKUTAVAD VÕIMALUSED - massaaž töökohal, treeningud, ühised kõndimisteisipäevakud, võimalus mõõta vererõhku, kasutada massaažiaparaati, ergonoomilised töövahendid

TERVISEEDENDUS Kraavikrõllis 2019-2020 õppeaastal

Tervisemeeskonna koosseisu leiad siit

Tervisemeeskonna tegevuskava leiad siit

Tervisemeeskonna koosolekute memod:
Koosoleku memo 06.november 2019 leiad siit
Koosoleku memo 15.jaanuar 2020 leiad siit

Õppeaasta eesmärk on: 

Terves kehas terve vaim
 • liigume palju õues, väärtustame enda ja teiste tervist, planeerime aktiivõppetetevusi lasteaia õuealal ja selle ümbruses, matkame

TERVISEEDENDUS Kraavikrõllis 2018-2019 õppeaastal

Tervisemeeskonna koosseisu leiad siit

Tervisemeeskonna tegevuskava leiad siit

Tervisemeeskonna koosolekute memod:
Koosolek 19.09.2018 - memo leiad siit
Koosolek 23.01.2019 - memo leiad siit
Koosolek 27.03.2019 - memo leiad siit

Õppeaasta tervisealane eesmärk on: 

Oleme terved
 • Väärtustame enda ja teiste tervist
 • Liigume palju värskes õhus
 • Planeerime aktiivõppetegevusi lasteaia õuealal ja lähiümbruses
 • Matkame

Eesmärkide täitmise viisid:
 1. Ühisüritused
 2. Õuesõppe tegevused rühmades
 3. Koostöö lapsevanematega - vanemate kaasamine terviseüritustesse
 4. Tervislike eluviiside propageerimine- õppetegevused, ühisüritused, tervisematerjalid
 5. Liikumisvõimaluste loomine lastele 
 6. Koostöö teiste lasteaedadega - ühisüritustel osalemine, ürituste organiseerimine
 7. Tervislik toit - koostöö toitlustajaga, tervisliku toitumise propageerimine
 8. Personalile suunatud tegevused - ühisüritused, treeningud, massaaž, töökeskkond

Viimased uudised ja teated

Kõik uudised
07.06.2024

Töövarju päev

Rahumäe Põhikoolis oli 6.juunil töövarjupäev, mis tähendab, et õpilased suundusid üle linna, erinevatele töökohtadele töövarjudeks.
Loe pikemalt
arrow
03.06.2024

Lasteaia sünnipäev

1.juunil sai lasteaed Kraavikrõll 74.aastaseks. Sel puhul toimus 3.juunil sünnipäevapidu. 
Loe pikemalt
arrow
29.05.2024

Põnevad külalised

Esmaspäeval, 27.mail,  käis oma lemmikloomadega lastel külas meie armas jalgpallitreener Kristina.
Loe pikemalt
arrow