Kraavi 10, 11215, Tallinn kraavikroll@kraavila.edu.ee 6559 664

Rühmad

Õnneseened


TASANDUSRÜHM

Sihtgrupp -  lapsed, kellel on:

Hääldamis- ja fonatsioonipuuded
Süsteemsed kõnepuuded (alaalia, afaasia)
Teisased kõnepuuded (tingitud kergest kuulmispuudest, psüühikahäiretest ilma vaimse alaarenguta)
Segatüüpi spetsiifilised arenguhäired

2023/24 õ/a käivad Õnneseente rühmas 3-7 aastased lapsed. Õppekeel on eesti keel. Rühm asub Kraavi majas. 
Õnneseente rühm on avatud tööpäevadel kella 8.00 - 18.00.
Valverühm asub 07.00 - 08.00 ja 18.00 - 19.00 on Lottede rühmaruumis (I korrusel). 

Õpetaja:
YULIYA
Assistent:
KARMEN
Õpetaja abi
VIRGE

Muusikaõpetaja
VELVE 
tel: 655 9664
Liikumisõpetaja
ANNELY
tel: 655 9664

Rühma telefon: 53059118
Kirjalikult on võimalik rühmaga ühendust võtta läbi ELIIS.ee keskkonna. 

Rühma eripedagoog:
LAURA
Temaga saab ühendust kirjutades laura.piperal@kraavila.edu.ee

või helistades lasteaia üldtelefonil 53 037 093

Eripedagoog võtab lapsi teraapiatundidesse kõikidest päeva tegevustest, v.a päevasest magamisest.
Eripedagoog nõustab Õnneseente rühma lapsevanemaid eelnevalt kokkulepitud ajal.

Hoolekogu liige:
KRISTI KASK
kristi.kask@hotmail.com

PÄEVAKAVA:
07.00 - 08.00  valverühm (Lotted)
08.00 - 09.00  laste vastuvõtt
09.00 - 09.30  hommikusöök
09.30 - 10.45  planeeritud õppetegevus
10.45 - 12.15  mängud õues, jalutuskäik
12.15 - 12.30  riietumine, ettevalmistus lõunasöögiks
12.30 - 13.00  lõunasöök
13.00 - 15.00  lõunauinak
15.00 - 16.00  individuaalne tegevus, mäng, huviringid
16.00 - 16.30  õhtuoode
16.30 - 18.00  mäng toas ja õues, huviringid
18.00 - 19.00  valverühm (Lotted)


ÕPPETEGEVUSTE KAVA 2023/2024:

Esmaspäev
Integreeritud õppetegevused 

Teisipäev
Muusika 9.15
Integreeritud õppetegevused

Kolmapäev
Liikumine 9.15 (võimlas)
Integreeritud õppetegevused

Neljapäev
Muusika 10.35
Integreeritud õppetegevused

Reede
Integreeritud õppetegevused
Liikumine 11.10 õues


Õppeaasta 2023/2024 üldteema: „Ühel meelel, samas keeles, õpime ja mängime“
 • Laps väärtustab eesti keelt ja rahvakultuuri traditsioone,  tunneb huvi teist päritolu rühmakaaslaste keele ja kultuuri vastu.
 • Laps osaleb aktiivselt tegevustes, märkab ümbritsevat keskkonda, oskab ennast loovalt väljendada.
 • Muukeelne laps  saab hakkama igapäevase suhtlusega eesti keeles. 

Õnneseente rühma eesmärgid:
 • Laps sotsialiseerub ja areneb koos teistega, arvestab ja väärtsustab teisi;
 • Koos loome turvalise ja sõbraliku õhkkonna;
 • Teeme vanematega koostööd ühe meeskonnana.

Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted:

1) lapse individuaalsuse ja tema arengupotensiaali arvestamine;
2) lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine.
3) lapse loovuse toetamine;
4) mängu kaudu õppimine;
5) humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
6) lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
7) lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;
8) üldõpetusliku tööviisi rakendamine;
9) kodu ja lasteasutuse koostöö
10) eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäradega arvestamine.


Õnneseente head tavad:
 • Kui lasteaeda saabun ma, siis kõiki lahkelt teretan.
 • Olen sõber kõigiga, sõpru ikka kalliks pean.
 • Kui teistelt abi vajan ma, siis võlusõna kasutan.
 • Mängimise lõpetan ja asjad ära koristan.
 • Tean, et mänguasju ma, kaasa ühe tuua saan.
 • Kui mul uni otsa saab, siis voodis vaikselt pikutan.
 • Õhtul koju minnes ma „Head aega!“ ütlen viisakalt. 

Viimased uudised ja teated

Kõik uudised
07.06.2024

Töövarju päev

Rahumäe Põhikoolis oli 6.juunil töövarjupäev, mis tähendab, et õpilased suundusid üle linna, erinevatele töökohtadele töövarjudeks.
Loe pikemalt
arrow
03.06.2024

Lasteaia sünnipäev

1.juunil sai lasteaed Kraavikrõll 74.aastaseks. Sel puhul toimus 3.juunil sünnipäevapidu. 
Loe pikemalt
arrow
29.05.2024

Põnevad külalised

Esmaspäeval, 27.mail,  käis oma lemmikloomadega lastel külas meie armas jalgpallitreener Kristina.
Loe pikemalt
arrow