Kraavi 10, 11215, Tallinn kraavikroll@kraavila.edu.ee 6559 664

Rühmad

Tähekesed


Rühmas Tähekesed käivad 2023/24 õ.a. 2-3 aastased lapsed. Rühma õppekeel on eesti keel. Rühm asub Kraavi majas. 

Tähekeste rühm on avatud 08.00 - 18.00. Valverühm asub 07.00-08.00 ja 18.00-19.00 Lottede rühmaruumis

Õpetaja: Kati
Assistent: Silja 
Õpetajaabi: Lilli

Muusikaõpetaja:
Velve  tel: 655 9664
Liikumisõpetaja:
Annely tel: 655 9664

Rühma telefon: 53070036
Kirjalikult on võimalik rühmaga ühendust võtta läbi ELIIS.ee keskkonna. 

Hoolekogu liige:
Liisi Juhe
liisijuhe@gmail.com
Heidi Muulmann
heidimuulmann@hotmail.com


PÄEVAKAVA

08.00 - 09.00      Kogunemine, vaba tegevus
09.00 - 09.30      Hommikusöök
09.30 – 12.20     Integreeritud tegevused, õues viibimine
12.20 - 12.30      Ettevalmistused lõunasöögiks
12.30 - 13.00      Lõunasöök
13.00 - 13.30      Riietumine, muinasjutu kuulamine
13.30 - 15.00      Lõunauinak
15.00 – 16.00     Virgumine, vaba mäng
16.00 - 16.30     Õhtuoode
16.30 - 18.00      Mäng toas ja õues


NÄDALAKAVA 

ESMASPÄEV
1. Mina ja keskkond
2. Keel ja kõne

TEISIPÄEV
1. Matemaatika
2. Kunst

KOLMAPÄEV
1. Mina ja keskkond
2. Keel ja kõne

NELJAPÄEV
1. Keel ja kõne
2. Kunst

REEDE
1. Keel ja kõne


Õppeaasta 2023/2024 üldteema: „Ühel meelel, samas keeles, õpime ja mängime“
 • Laps väärtustab eesti keelt ja rahvakultuuri traditsioone,  tunneb huvi teist päritolu rühmakaaslaste keele ja kultuuri vastu.
 • Laps osaleb aktiivselt tegevustes, märkab ümbritsevat keskkonda, oskab ennast loovalt väljendada.
 • Muukeelne laps  saab hakkama igapäevase suhtlusega eesti keeles. 


RÜHMA EESMÄRGID ÕPPEAASTAKS 2023/2024
 • Laps saab hakkama enesteenindusega, püüab kinni pidada rühma headest tavadest, õpib jagama.
 • Laps kohaneb lasteaia päevakava ja kodukorraga, tunneb ennast rühmakeskkonnas turvaliselt, oskab küsida abi.
 • Laps julgeb suhelda kaaslaste ja täiskasvanutega.
 • Laps väljendab ennast eakohaselt.
 • Laps saab positiivseid emotsioone läbi põneva digivahendite maailma.
 • Laps avastab, märkab ja õpib looduskeskkonda enda ümber. 

Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted:
 
 • lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaaliga arvestamine;
 • lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
 • lapse loovuse toetamine;
 • mängu kaudu õppimine;
 • humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
 • lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
 • lapsele turvatunde ja eduelamuse tagamine;
 • üldõpetusliku tööviisi rakendamine;
 • kodu ja lasteasutuse koostöö;
 • eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.   

3.aastase lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel leiad 

HEAD TAVAD RÜHMAS

1. Räägin vaikse häälega, siis on parem kuulata.
2. Mängin vaikselt toas, õues saan ma jooksuloa.
3. Lõppes mäng, ma pole lohe, panen asjad ära kohe.
4. Ühe mänguasja ma, lasteaeda tuua saan.
5. Olen sõbralik ja kraps, siis on sõbraks iga laps.
6. Tööde järel iga mees, oma laua puhtaks teeb.
7. Tasa, käes on unetukk - nüüd ma olen vait, kui sukk. 

Viimased uudised ja teated

Kõik uudised
07.06.2024

Töövarju päev

Rahumäe Põhikoolis oli 6.juunil töövarjupäev, mis tähendab, et õpilased suundusid üle linna, erinevatele töökohtadele töövarjudeks.
Loe pikemalt
arrow
03.06.2024

Lasteaia sünnipäev

1.juunil sai lasteaed Kraavikrõll 74.aastaseks. Sel puhul toimus 3.juunil sünnipäevapidu. 
Loe pikemalt
arrow
29.05.2024

Põnevad külalised

Esmaspäeval, 27.mail,  käis oma lemmikloomadega lastel külas meie armas jalgpallitreener Kristina.
Loe pikemalt
arrow